IZVOĐAČKI PROJEKAT


Izvođački projekat je u stvari razrađeno idejno rešenje sa definisanim svim potrebnim detaljima da bi se projekat izveo
na terenu. Sastoji se od crteža osnova, preseka, izgleda, kao i specifikacije potrebnih elemenata za svaki segment
prostora, odnosno za svaku građevinsku poziciju pri izradi enterijera.Tu se konkretizuju svi detalji i trebalo bi da se u
neizmenjenom obliku po tom projektu građevinski i zanatski izradi enterijer.
Retko kad, ali se dešava i da se neke stvari moraju promeniti u toku procesa izrade, ali se to uglavnom dešava ukoliko
dođe do nepredviđenih prepreka u toku radova koje se nisu mogle uočiti pri projektovanju.
Naravno, gleda se da se na najbezbolniji način reše nastale situacije i skoro nikad ne dovedu do bitne promene u odnosu
na projekat.
Ovde takođe spada i izrada predmera i predračuna za potrebne radove na izradi projekta.

 

Uredjenje enterijera - izvodjacki projekat, gradjevinski projekti, izvodjenje radova, radni projekat, arhitektonski crtez,izvodjenje enterijera, projekat za kucu, projekat za stan...

 
www.UredjenjeEnterijera.com Copyright © 2009
Sva prava zadržana.