ZIDOVI

Zidovi su jedan od osnovnih činilaca enterijera, odnosno treća dimenzija
našeg prostora.
Bilo da ih je mnogo, ili malo, tek, ako ništa drugo, bez njih nemamo jasne
granice enterijera (mada je nekad i to dobro).
Po funkciji zidovi mogu biti konstruktivni (noseći), ili pregradni (nenoseći), pa se
u odnosu na to može manje ili više manipulisati i intervenisati na njima.
Ono što u svakom slučaju možemo menjati to je njihova završna obrada, bilo
koloritom, ili teksturom, što nam daje priličan broj varijanti i efekata.

   
 
www.UredjenjeEnterijera.com Copyright © 2009
Sva prava zadržana.
 
Enterijer - zidovi: pregradni zidovi, noseci zidovi, tapete, zidne aplikacije, obrada zidova, boje zidova, krecenje, zidni paneli, zidovi u enterijeru...